สไตล์โบฮีเมียนแคชชวลจากสหรัฐอเมริกามีสีดำและน้ำเงิน