แบรนด์ผสมผสานที่รวมเอาชิ้นส่วนตลกไว้ในชุดละครและชุดปาร์ตี้